dijous, 22 de gener del 2009

La contractació en caiguda lliure

El quart trimestre del 2008 s’han realitzat 100.000 contracte menys que en l’anterior trimestre, aquesta dada junt amb la del increment dels ERO’s i l’atur en situa clarament el quart trimestre com el desencadenant de la crisi i especialment el seu efecte sobre la gent treballadora.
Mentre que l’atur és el resultat, la conseqüència és la no contractació, situació en la que hem entrant de manera clara, durant el 2008 s’han fet 340000 contractes menys, per tant en trobem amb una davallada anual d’un 13% i de prop d’un 20% entre el 3r i el quart trimestre una evolució clarament negativa i que trimestre a trimestre increment especialment en el darrer, per això de manera clara ens indica que aquest últims mesos hem entrat en caiguda lliure en la contractació.
Per sectors la caiguda es situa principalment en la industria i la construcció amb una davallada d’un 40% cada sector i tampoc no deixa de ser important que el sector serveis a perdut també un 20%, i si baixem més al detall dels sector en trobem amb una foto que ens diu que tots els sector, excepte el sector públic: dependència, educació,..., en baixat la seva contractació.
Si no hi ha una resposta per part del governs generant confiança i aportant liquiditat al mercat, aquesta baixada de la contractació junt amb l’increment de l’atur provocat per la gent que perd la feina que es suma a la gent que esta a l’atur i no troba feina, ens pot situar en els propers trimestre amb un increment molt alt de l’atur.

Veure informe complert de la contractació del 2008


Veure video de la roda de premsa