dimarts, 29 de gener del 2008

Els accidents de treball es situen en el 12 % a Girona, 84 accidents per dia

Un 12% de les treballadores i treballadors de les comarques gironines han patit un accident de treball durant el 2007, cada dia hi ha 84 accidents de treball. Durant el 2007, 30784 persones van patir algun tipus d’accident de treball –sense baixa, lleu, greu, mortal, o in-itinere anant a treballar- del total de persones registrades al regim general de la seguretat social no arriba a les 260.000 -257.551 al mes de setembre-, de les persones que treballen com a autònoms no hi ha registre de sinistralitat laboral.
La reducció d’accidents respecte el 2006 només ha baixat un 0,88%, fet que demostra la manca de seguiment per part de l’administració a l’hora de garantir el compliment de la llei a totes aquelles empreses que no la compleixen, que en són moltes com es desprèn d’aquestes dades.
Cada mes mort una persona en la seva feina a Girona, 12 accidents mortal a la feina més 5 morts més in-itinere durant el 2007. Així de cruel i dura és la dada, perquè darrera cada una hi ha una persona que ha perdut la vida, no calen grans anàlisi que puguin justificar aquesta crueltat, cal que les empreses compleixin la llei i que l’administració creí un cos d’inspecció de treball que pugui arribar a tot arreu, per evitar el màxim d’accidents.
Mentre moltes empreses tinguin la sensació d’impunitat difícilment podrem reduir aquesta lacra que és la sinistralitat laboral, només cal que s’apliqui la llei, com passa amb d’altres lleis: com les tributaries o les mediambientals entre d’altres.
Treballar per viure o viure per treballar, potser que abans de parlar tant de modernitat, competitivitat, innovació, recerca, qualitat del producte,... mirem primer dins de cada empresa i arreglem les condicions de treball en seguretat i en qualitat i després potser arribarem a ser competitius.
Consulteu document comparatiu en accidents de treball 2006 -2007 Catalunya, demarcacions i sectors.