dilluns, 21 d’abril del 2008

Es pot evitar la crisi de la construcció

La UGT de Catalunya després de realitzar un estudi de la situació actual del sector de la construcció, creiem que ens aquests moments la crisi esta situada en el sector immobiliari i financer, i que la destrucció d’ocupació en la construcció, que en tenim, encara no és pot considera que estem crisi.
Per d’intentar aturar al màxim la destrucció d’ocupació a la construcció i que aquesta derivi en una crisi en aquest sector i que pugui tenir un efecte domino en d’altres sectors, creiem que cal des del diàleg social la intervenció de la Generalitat, i aquesta intervenció s’ha de prioritzar en avançar la construcció d’habitatge de protecció oficial previst en el Pacte Nacional per la Habitatge, segons les dades actuals en 8 anys es poden crear 368000 llocs de treball, segons el govern de l’estat per cada habitatge es creen 2,3 llocs de treball.
L’objectiu és avançar la construcció per poder fer front a la necessitat d’habitatge a preus normals i als mateix crear ocupació i aturar al màxim la crisi en el sector de la construcció. La temporalització de l’avançament cal pactar-lo d’acord amb criteris de territorialitat, és a dir prioritzar aquelles zones a on la destrucció d’ocupació sigui més intensa i la recol·locació més difícil.
Aquest informe sobre la construcció és dels primers treballs sectorials que hem realitzat des de la secretaria de coordinació sectorial de la UGT de Catalunya.

1 comentari:

Anònim ha dit...

hola Camil.

Si que es podria, si en comptes del 10.000 mill€ del pla de xoc, decidissim arribar fins el 3% de dèficit presupostari que ens permet l'UE i amb els 60.000mill€ es construisin le infraestructures que ens calen per a crèixer com a pais.
Entre d'altres coses, la mà d'obra que perdrà la construcció residencial es podria derivar a l'obra pública durant els tres anys que es calcula que durarà la crisi.

L'ùnic que fa falta es la voluntad política per a fer-ho.

Salut i €