dimarts, 10 de juny del 2008

Es destruiran un terç de llocs de treball amb les 60 hores

Amb la jornada laboral de 40 hores 3 persones treballen 120 hores setmanals, amb la jornada de 60 hores en treballaran dues, per tant una de cada tres persones pot perdre la feina si es tira endavant la directiva europea que vol situar la jornada laboral en les 60 hores.
Les 60 hores també poden comportar que les hores extres passin a ser hores a preu d’hora ordinària i per tant la reducció d’ingressos que això suposa en un moment que moltes famílies arriben just a final de mes per les hores extres.
Les 60 hores debiliten els treballadors es salten qualsevol legislació i/o conveni col·lectiu i situen que ha de ser de mutu acord en l’àmbit de l’empresa. Quants milers de persones tindran que acceptar l’acord o sinó seran convidats a perdre la feina.
En un moment a on segurament el que cal és reorganitzar el molt del treball cap a principis de qualitat, productivitat, competitivitat,.... allargar la jornada laboral en contra, ja que es prioritzar la política empresarial de competir per costos i no per qualitat.
Si es generalitza aquesta situació augmentarà encara la precarietat laboral, en un moment de destrucció de llocs de treball en la construcció però també en d’altres sectors, si un nega a treballar 60 hores, segur que en sortiran tres que si volen.
Passarem a una política salarial que intentarà pagar en salari de 40 hores però treballant-ne 60.
Davant d’aquest atac al conjunt de treballadors europeus realitzat principalment per la dreta francesa i italiana, cal una resposta global, unitària i majoritària, encara i som a temps cal que abans i durant el procés legislatiu al parlament europeu, la pressió ha de ser el més forta possible, cal la gent es consciencií que les 60 hores afecten a tothom començant per un mateix.
La construcció europea no pot passar per la destrucció de drets socials i laborals aconseguits fa cent anys, sinó per la construcció d’una Europa econòmicament prospera i socialment justa.

1 comentari:

Susana Pascual ha dit...

Totalment d'acord.
Tanta lluita per aconseguir notables "millores", i ara sembla ser que s'ho volen carregar tot...
Haurem de tornar a lluitar??