dijous, 10 de juliol del 2008

Els empresaris tenen la culpa de l'inflació

“Els empresaris tenen la culpa de l'inflació” aquesta afirmació segur que atribueix de sortida a un sindicalista, doncs no, la realitzat el Banc d’Espanya.
Ja anava sent hora que es situïn les coses el seu lloc, els salaris no són els responsables de la inflació, els principals factors de la inflació, junt amb l’augment dels carburants, són els beneficis empresarials, especialment del sectors de serveis i en concret d’aquells que no tenen competència internacional.
Si separem l’activitat industrial de la de serveis, ens trobem que els sectors industrials l’inflació està en la mitjana de la zona euro, en canvi el sectors del serveis en el seu conjunt està molt per sobre, la conclusió que podem extreure és que aquelles empreses que han de competir amb la globalització que són principalment les del sector industrial, els marges empresarials van molt més ajustats, en canvi les empreses de serveis –intermediàries, comercialització,...- que el competidor està al costat, no han ajustat marges empresarials sinó que fins i tot els han augmentat, i és aquí a on tenim el diferencial de 2% d’inflació respecta a la mitjana de la zona euro.
Les empreses que volen fer el mes d’agost durant tot l’any, són responsables de l’inflació i per tant en part de la situació de crisi econòmica, ja que a major inflació majors riscos per l’economia i més crisi en l’economia familiar per arribar a final de mes.
L’economia de la llar, entre la inflació al voltant del 5% especialment en els productes d’alimentació, ensenyament, restauració,... que són els més inflacionistes i l'euribor, que fent una aproximació té un impacte també d’un 5%, podem afirmar que el índex cost de la vida –inflació més hipoteques- és situarà aquest més de juny en el 10%. I després venen demanant moderació salarial, quan només la inflació amb clàusula de revisió –que això és moderació salarial, menys seria decreixement salarial- si has de sumar l’impacte de les hipoteques que la majoria de la gent en té alguna, estadísticament és considerada inversió com actualment és més un lloguer vitalici amb el banc, ens trobem que el poder adquisitiu s’ha disminuït en un 5%.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Jo també tinc un lloguer vitalici amb els bancs i t'asseguro que el que ens ha dit el del Banc d' Espanya és veritat :són els empresaris i els seus beneficis els culpables de la inflació, de la crisi i sobretot de guanyar molts diners només pels seus beneficis i no per la inversió de les seves empreses.