dilluns, 15 de setembre del 2008

Entre poc i massa

Tant parlar de crisi, sinó tenia que venir ja la tenim aquí; tant parlar de finançament si tenia que venir potser no vindrà com voldríem; tothom parlar de crisi i de finançament fins l’esgotament, tot arribar a uns nivells que estant a punt de sortir dos llibres de cabdal importància:

La crisi i les pigues de les girafes

El finançament i el color dels tovallons hongaresos