dijous, 28 de juny del 2007

Confederació Sindical Internacional CSI

La Confederació Sindical Internacional CSI, neix de la CIOSL i la CMT –internacionals sindicals-. El internacionalisme i la cooperació sindical arreu del món, són principis bàsics del sindicalisme de classe des de la seva fundació, és part important de la manera de ser i existir.

La CSI encara està en procés constituent, podreu trobar a la seva web, tota la informació de les organitzacions que en formen part i les que durant el 2007 en formaran part, així com també informació de la realitat sindical arreu del món, països a on encara per defensar els drets dels treballadors pots ser assassinat o empresonat.

Fent una volta per la web del CSI, ens recorda als del primer món de l’explotació laboral i els atacs contra els drets humans avui. És la crua realitat d’un món que hem de construir o reconstruir: en uns pilars diferents als de la globalització dirigida per poder econòmic i polític actual. La pròpia constitució de la CSI és una bona notícia en línia de crear una alternativa internacionalista basada en la defensa dels drets dels treballadors, dels drets humans,.. tot treballant per la justícia social, la llibertat i la democràcia.

Els vells moviments socials que som el sindicalisme, amb aquesta internacional ens hem posat al dia, de les velles estructures n’hem creat una de nova, per afrontar millor i des de l’actualitat les reivindicacions d’avui, que són les de sempre:lluitar contra l’opressió i la persecució arreu del món, tot construint un món millor, a on els protagonistes que dirigeixen el món siguin les persones i els pobles, sota els principis de la democràcia, la justícia i la llibertat.